Stress counseling en Mindfulness coaching

 

 

 

1e hulp oefeningen, nu even NU

 

Tijdens consulten stemmen we de behandeling helemaal af op het zo snel mogelijk oplossen van je klachten. Daarnaast geef ik je tijdens het consult ook algemene adviezen hoe je negatieve emoties zelf kunt oplossen. Hieronder zie je er drie.  Ik nodig iedereen die geen cliënt is en toch behoefte heeft aan enige ondersteuning van harte uit om ook van deze 1e hulp oefeningen gebruik te maken.

 

Datgene waar je aandacht naartoe gaat dat groeit

 

Dit is inzicht nummer 1! Gaat je aandacht voortdurend naar je klachten of emoties dan voed je ze en worden ze erger. Richt je je aandacht zoveel mogelijk op de gewenste situatie of emoties (innerlijke rust, geluk, harmonie, etc.) dan voed je juist die gewenste situatie en kom je daar een stapje dichterbij. Hieronder staan adviezen hoe je de emoties of klachten los kunt laten zodat je je kunt richten op de gewenste situatie.

 

Ontspan bij de emotie en kijk er rustig naar

Als je niets doet duurt een emotie op z’n hevigst slechts 15 seconden! Daarna neemt de intensiteit af. Als je je verzet tegen die emotie dan is inzicht nummer 1 van toepassing, dan voed je de emotie en verleng je de duur ervan. Dus ontspan bij de emotie, doe alsof je een Boeddha op een eilandje bent en kijk hoe de emotie of de oorzaken ervan op een bootje langsdrijven. Benoem de emotie: bv ‘gevoel’ of ‘denken’ of ‘ruzie’, meer niet. Ga niet ‘in’ de emotie of klacht. Als je dit geconcentreerd en ontspannen kunt volhouden dan zul je merken dat er vanzelf nieuwe plezieriger emoties of gedachten opkomen. De volgende stap is acceptatie het is zoals het is. Acceptatie betekent niet dat je het maar goed vindt. Het is belangrijk dat je je verlangen dat het anders was accepteert en de weerstand die je wellicht voelt. Merk hoe het daarna rustiger wordt. Er komt weer ruimte.

 

 

De 3 minuten ademruimte: mini Mindfulness meditatie


Minuut 1. Ga lekker zitten en sluit je ogen.  Word je nu bewust wat er met je gaande is op dit moment. Welke gedachten en gevoelens heb je? Wat zijn je lichamelijke gewaarwordingen? Heb aandacht voor je ervaring zoals deze nu is. Het maakt niet uit of deze ervaring nu wel of niet aangenaam is.

Minuut 2. Breng nu je volle aandacht naar je ademhaling. Naar je inademing en je uitademing. Van moment tot moment. Van ademhaling naar ademhaling. Gebruik je ademhaling als een anker om werkelijk aanwezig te zijn in het hier en nu.

Minuut 3. Breidt nu het bewustzijn van je ademhaling uit als geheel. Volg je adem alsof je door je hele lichaam ademt. Je hoeft de ademhaling niet te sturen. De ademhaling gaat vanzelf en ben je tegelijk bewust van je hele lichaam, je omgeving en daarbinnen ook de ademhaling.


Doe je je ogen weer open. Probeer deze ontspanning en aandacht mee te nemen naar je volgende activiteit.